Our Blog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bygg- och anläggning
  • El- och energi
  • Fordon- och transport
  • Industritekniska, profil trä

Öppet hus i programlokalerna 15.00 – 16.30 (industri finns i EE:s lokaler)

Föreläsningar från branschen 16.30 – 18.30

Mer information kan du få av studie- och yrkesvägledaren på din skola.