Teknikprogrammet (TE)

Det här är en bred utbildning som omfattar de klassiska teknik- och naturvetenskapsämnena.


Du får tillfälle att utveckla ett kreativt och konstruktivt tänkande för ett modernt och hållbart samhälle. Teknikämnena är internationellt gångbara, så Du kan få hela världen som arbetsfällt.
Ållebergsgymnasiets Teknikprogram är certifierade som Teknikcollege.

Vad vi gör

Teknikprogrammet har tre inriktningar

Produktionsteknik

Är den praktiska med kurser såsom produktionsteknik, CNC-teknik eller robotteknik.

Samhällsbyggande & miljö 

Ger kunskap om design, arkitektur och byggbranschen. Undervisningen är till stor del datorstödd där vi använder branschledande programvaror.

Informations & medieteknik

Här lär du dig webbutveckling, programmering och spelutveckling.

Både byggnads-, arkitektur- och industribranschen behöver din kompetens idag! Vi kommer även göra studiebesök på företag och du kommer möta föreläsare från både högskola, universitet och näringsliv.

TeknikCollege_SödraVätterbygden_cmyk

T4 – Fjärde året på teknikprogrammet

 
Det råder för närvarande en stor brist på ingenjörer i Sverige och därför har man från statligt håll bestämt sig för att återinföra ett fjärde år på Teknikprogrammet.

Målet med denna påbyggnadsutbildning är att du får en gymnasieingenjörsexamen så att du kan söka en anställning direkt efter examen samtidigt som du genom utbildningen skaffar dig en ännu bättre plattform för vidare studier. Det fjärde tekniska året är mer praktiskt inriktat än tredje året på teknikprogrammet. Fokus är att omsätta kunskaper till praktisk erfarenhet. Utbildningen är både yrkesförberedande och högskoleförberedande.

 

Du som går teknikprogrammet eller motsvarande utbildning eller nyligen avslutat dina studier och inte fyllt 22 år, kan nu söka utbildningen T4.

Under det fjärde året varvar du teori och praktik. En tredjedel av studierna är du ute på en arbetsplats. Det innebär att du tar ett ordentligt kliv in i arbetslivet. Upplägget är möjligt tack vare ett nära samarbete med det lokala näringslivet, som är med och utformar utbildningen så att den möter de behov som finns på arbetsmarknaden.
Vi erbjuder tre inriktningar, utformade i samråd med näringslivet:

– informations- och medieteknik
– produktionsteknik
– samhällsbyggande och miljö

 

 

Information från skolverket:

Hej, här kommer framtiden! Ett fjärde tekniskt år , en del av din framtid! 

Om gymnasieingenjörsexamen 

adobe-pdf-icon-logo-vector-011-svart

 

Programsamordnare

Anna Tålhagen
anna.talhagen@falkoping.se
0515-88 60 25

SYV

Thomas Huss
thomas.huss@falkoping.se
0515 – 88 62 97