Ållebergsgymnasiets studie- och yrkesvägledare

Välkommen till studie- och yrkesvägledarna på Ållebergsgymnasiet!

Vår uppgift är att ge dig som elev hjälp så du kan göra ett så bra och genomtänkt val gällande fortsatta studier som det är möjligt. Främst handlar vägledning om att ta reda på vem du är, dina personliga egenskaper, intressen och erfarenheter. Vägledning är tänkt att hjälpa dig så du kan använda hela din kapacitet för att nå dina mål i framtiden.

För blivande gymnasieelever

Välkommen till studie- och yrkesvägledarna på grundskolan!

Vår uppgift är att ge dig som grundskoleelev hjälp så du kan göra ett så bra och genomtänkt val till gymnasiet som det är möjligt. Främst handlar vägledning om att ta reda på vem du är, dina personliga egenskaper, intressen och erfarenheter. Vägledning är tänkt att hjälpa dig så du kan använda hela din kapacitet för att nå dina mål i framtiden.

Vägledning kan ge dig…
medvetenhet om dig själv
medvetenhet om alternativen förmåga att fatta beslut
styrka att genomföra ett beslut
insikt för ett genomtänkt val
förståelse för möjligheter och begränsningar

Utöver detta så informerar vi kontinuerligt om gymnasieskolan i sin helhet och vilka krav som ställs på dig som elev för att studera på gymnasiet.

Här följer en rad länkar som vi rekommenderar:

www.utbildningskaraborg.se
www.utbildningsinfo.se
www.jobbafrisk.se
www.yrmis.se
www.gymnasium.se
www.arbetsformedlingen.se

Om meritpoäng inför högre studier
Områdesbehörigheter
Behörighetskurser för olika undervisningsämnen

Eftergymnasiala utbildningar
www.yrkeshogskolan.se
www.folkhogskola.nu

Det mesta av information inför högre studier på högskola och universitet hittar du på
Studera.nu
Antagning.se
Uhr.se

camilla bergman
Camilla Bergman
År 8 – 9
Centralskolan
camilla.bergman@falkoping.se
0515 – 88 63 17

bild-saknas
Anders Johansson
År 8 – 9
Stenstorp, Floby, Kinnarp
anders.a.johansson@falkoping.se
0515 – 88 60 00 (växel)


Sandra Käck Jansson
år 8 – 9
Kyrkerörskolan
0515-88 63 19
0705-28 08 27


Thomas Huss
År 8 – 9
Gudhemsskolan
Vartoftaskolan
thomas.huss@falkoping.se
0515 – 88 62 97

För Ållebergare

Välkommen till studie- och yrkesvägledarna på gymnasieskolan!

Vår uppgift är att ge dig som studerar den information och det stöd du behöver för att kunna genomföra olika val under gymnasietiden och när det är dags att ta steget vidare i livet. Vi hjälper dig att själv finna information om studier efter gymnasiet som exempel högskolor, folkhögskolor, YH-utbildningar och KomVux. Kanske vill du resa utomlands för att studera? Hos oss finner du information om olika vägar och möjligheter. Som elev kan du också träffa på någon av oss vägledare när vi besöker din klass och informerar om exempelvis valbara kurser, individuella val och annat som berör dig som studerar. Har du allmänna frågor så ska någon av oss alltid kunna hjälpa till. Har du däremot en speciell fråga som berör just dig så vänd dig till den vägledare som är kopplad till det program du går på så kan du få den hjälp du behöver. Vill du ha personlig vägledning för att planera din framtid eller diskutera olika alternativ är du välkommen att boka tid för samtal.

Här under har vi samlat en rad olika länkar som kan vara till nytta för dig som läser på gymnasiet.

Eftergymnasiala utbildningar
www.yrkeshogskolan.se
www.folkhogskola.nu

Praktiska länkar där du kan få hjälp att…
Se antagningsstatistik till högskola och universitet

Studier och arbete utomlands
www.mytellus.com
www.aupairguiden.se
www.utbytesstudent.se

Övriga länkar som kan vara till hjälp
www.allastudier.se
www.alltomstudier.se
www.saco.se
www.arbetsformedlingen.se
www.utbildningsinfo.se
www.studerasmart.nu
www.falkoping.se/larcenter

Inför högre studier på högskola och universitet
www.studera.nu
www.antagning.se
www.uhr.se
www.csn.se
Meritvärdering
Här kan du räkna ut ditt meritvärde

Områdesbehörigheter och meritpoäng
För dig med examen från GY11
Områdesbehörigheter och meritkurser enligt GY11
Behörighetskurser för olika undervisningsämnen

anna sanden
Anna Sandén
anna.sanden@falkoping.se
0515 – 88 62 98

Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

 

 

camilla bergmanCamilla Bergman
camilla.bergman@falkoping.se
0515 – 88 63 17

Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet 

Vakant

Hälsa, vård och omsorg (Gysär)
Introduktionsprogrammen – IM4 

Thomas Huss
thomas.huss@falkoping.se
0515 – 88 62 97 

Industriprogrammet
Naturvetenskapliga programmet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

bild-saknasVakant

IM-språk