Behöver du komma i kontakt med en SYV?

Här hittar du de kontaktuppgifter du kan behöva för att få kontakt med din SYV.

Camilla Bergman
camilla.bergman@falkoping.se
0515 – 88 63 17

Gymnasieprogram:
Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet

Grundskola åk 8-9:
Centralskolan
Studiegården
.

Anna Sandén
anna.sanden@falkoping.se
0515 – 88 62 98

Gymnasieprogram:
Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Introduktionsprogrammen – språk

 

Anders Johansson
anders.a.johansson@falkoping.se
0730 – 54 05 91

Grundskola åk 8-9:
Floby

Kinnarp
Stenstorp

Thomas Huss
thomas.huss@falkoping.se
0515 – 88 62 97 

Gymnasieprogram:
Industriprogrammet
Naturvetenskapliga programmet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Grundskola åk 8-9:
Gudhemsskolan
Vartoftaskolan

Sandra Käck Jansson
sandra.kack@edu.falkoping.se
0515-88 63 19

Gymnasieprogram:
Introduktionsprogrammen – IM4

Gymnasiesärskolan:
Hälsa, vård och omsorg
Individuella programmen

Grundskola åk 8-9:
Kyrkerörsskolan

Kyrkerörsskolan – särskolan

.