Språk för alla

Språk för människor närmare varandra. Språk utvecklar dig som människa. All kommunikation mellan människor bygger på språk. Som turist får du ut mycket mer av din vistelse om du kan landets språk. När du läser språk hos oss skaffar du dig även en inblick i olika länders kulturer, historia och samhällsskick. Vi vet att näringslivet ständigt är på jakt efter medarbetare som kan fler språk än engelska.
Som EU-medborgare är du fri att söka arbete inom hela den Europeiska Unionen, EU. Ökade språkkunskaper medför ökade arbetsmöjligheter! Det spelar ingen roll om du går ett yrkes- eller högskoleförberedande program – alla behöver språk.

bild-46

Hur du väljer
På gymnasiet kan du välja att läsa flera språk, men du måste göra ett aktivt val för att få göra det. På yrkesprogrammen ingår endast Engelska 5 som obligatorisk kurs. På de studieförberedande programen ger endast Samhällsvetenskapsprogrammet automatiskt mer än 100 p i ämnet moderna språk. För att komma längre måste du aktivt välja språkkurser, vilket är möjligt på alla program. Språken är uppbyggda på varandra. Varje steg läses under ett läsår och ger 100 poäng. Inför varje läsår väljer du själv om du vill fortsätta att läsa ditt språk.

Dessa språkkurser kan du läsa på Ållebergsgymnasiet
Engelska Engelska 5, 6 och 7
Engelska 7 ger möjlighet till den internationellt gångbara Cambridge-examen, som är välkänd bland arbetsgivare världen över – inte minst i Sverige. Den ger också språklig behörighet till ett stort antal högskolor och universitet utomlands.
Franska Nybörjarspråk: Franska 1, 2 och 3
Fortsättningsspråk: Franska 3, 4 och 5
Spanska Nybörjarspråk: Spanska 1, 2 och 3
Fortsättningsspråk: Spanska 3, 4 och 5
Tyska Nybörjarspråk: Tyska 1, 2 och 3
Fortsättningsspråk: Tyska 3, 4 och 5
Latin Nybörjarspråk: Latin 1, 2 och 3

Meritpoäng
Flera av språkkurserna är så kallade meritkurser. Det innebär att de ger extra meritpoäng vid ansökan till högskolan. exempel på sådana kurser är Engelska 7 och kurserna med Moderna språk 3-5. Läser du flera språk, ges även meritpoäng för ditt andra Moderna språk redan vid kurs 2. Andra kurser som till exempel Latin 1 är en områdeskurs som ger meritpoäng till endast vissa utbildningar vid universitet och högskolor. För att få meritpoäng krävs lägst betyget E.
Vi önskar dig varmt välkommen till oss på Språkinstutionen!

 

Kontaktperson

Pia Fawkner

0515-88 62 45