Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Du som söker Samhällsprogrammet väljer en studieförberedande utbildning.


Dina insatser kommer att ge dig en bra grund för framtida studier och arbetsliv.
Du kan exempelvis utbilda dig till journalist, polis, psykolog, lärare, art director, webbdesigner, bibliotekarie, tolk, informatör, kulturvetare.
Programmet ger också många möjligheter till internationella kontakter med deltagande i utbyten och resor.

Vad vi gör

Inriktning Medier, Information och Kommunikation

Genom att välja inriktningen Medier, information och kommunikation skaffar du dig omfattande kunskaper om olika medier och deras roll i samhället. Du får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiska moment. Du lär dig hur man bäst för fram ett budskap bland annat genom att skriva olika slags texter, fotografera och producera vår egen skoltidning.

Inriktning Samhällsvetenskap


På inriktning Samhällsvetenskap förbereder du dig för en allt mer internationell värld och en global arbetsmarknad. Du fördjupar dina kunskaper inom olika samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen och tränar dig i kritiskt tänkande. Här arbetar du med gårdagens, nutidens och framtidens frågeställningar. Här formas framtidens ledare.

Inriktning Beteendevetenskap


På inriktningen Beteendevetenskap får du kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen fördjupar du din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ger dig också kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap.

adobe-pdf-icon-logo-vector-011-svart

Programsamordnare

Staffan Nilsson (Media)
staffan.nilsson@falkoping.se
0515-88 65 83

Erik Hällgren (Samhäll)
erik.hallgren@edu.falkoping.se
0515-88 65 81

Gabriella Liljegren (Beteendevetenskap) 
gabriella.liljegren@falkoping.se
0515-88 60 95

SYV

Anna Sandén
anna.sanden@falkoping.se
0515 – 88 62 98