Our Blog

Välkommen till Lucia- & julkonsert med Estetiska programmet och skolkören i Fredriksbergskyrkan ons 12 december 17.30 och 19.30. Biljettpris 60 kr. Biljettförsäljning i Fredriksbergskyrkan 12/12 från 16.30. Förköp på Est. programmets expedition.