Skolledning

Torbjörn Karlsson
0515-88 60 05
torbjorn.karlsson@falkoping.se

Torbjörn är gymnasiechef med verksamhetsansvar för:
– Skol- och boendefrågor kring RIG Volleyboll
– NIU fotboll
– Bibliotek
– Elevföreningar
– Marknadsföring

 

Jan Callenvik
0515-88 61 44
jan.callenvik@edu.falkoping.se 

Jan är rektor med verksamhetsansvar för: 

– Gymnasiesärskolan 
– Naturvetenskapligaprogrammet
– Teknikprogrammet
– Teknikcollege
– T4
– Industritekniska programmet – Trä

 

Peter Ström
0515-88 60 04
peter.strom@falkoping.se

Peter är rektor med verksamhetsansvar för:
– Barn- & Fritidsprogrammet
– Estetiska programmet 
– Samhällsvetenskapsprogrammet
– Fordonsprogrammet

 

Staffan Wiljergårdh
0515-88 60 02
staffan.wiljergardh@edu.falkoping.se

Staffan är rektor med verksamhetsansvar för:
– Introduktionsprogrammet – IM4
– Introduktionsprogrammet – IM-språk
– Vård- och omsorgsprogrammet

 

Harriet Nilsson
0515-88 60 10
harriet.nilsson@falkoping.se

Harriet är rektor med verksamhetsansvar för:
– Bygg- och Anläggningsprogrammet
– El- och Energiprogrammet
– Ekonomiprogrammet
– Handelsprogrammet