LOOP-gruppen

LOOP arbetar för att Ållebergsgymnasiet ska vara fritt från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De strävar efter att varje individ på skolan ska känna sig trygg, respekterad och uppmärksammad. Om någon känner sig trakasserad eller kränkt ska detta hanteras skyndsamt och professionellt. De arbetar hårt för att hålla vår Ållebergaranda så hög som möjligt!

 LOOP-gruppens arbetsgång

Resultat från elevenkäten 2014
Resultat från elevenkäten 2013

Likabehandlingsplan

Kontakt:
Helena Rask: helena.rask@falkoping.se, 0515 – 88 60 59