Elevhälsan

På Ållebergsgymnasiet består Elevhälsan av skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger. Dessutom finns skolläkare och skolpsykolog att tillgå. Kontakt till dessa lämnas genom Elevhälsan. Välj vem Du vill kontakta:

Specialpedagoger

Skolsköterska & Skolläkare

Skolkurator

Specialpedagoger

Specialpedagogens roll är att stödja eleven i hela sin studiegång.
Vi hjälper till att reda ut så att förutsättningar skapas för elevens lärande. Vid behov lotsar vi vidare till kurator, skolsköterska eller skolpsykolog. Ibland även till annan hjälpande rådgivare. Vi har givetvis även ett nära samarbete med mentorer, lärare och SYV (StudieYrkesVägledare). Såväl elev som vårdnadshavare är välkommen med sina frågor eller funderingar.

Maria Stern
0515-88 61 12
maria.stern@falkoping.se

Maria är specialpedagog för:
– IMPREP
– IMIND
– IMYRK

 

Maria Jonsson
0515-88 63 10
0732 – 70 24 97
maria.jonsson@edu.falkoping.se

Maria är specialpedagog för:
– Barn- och fritidsprogrammet
– Estetiska programmet
– Samhällsprogrammet
– Fordon- och transportprogrammet

Kerstin Alström
0515-88 62 37
0734-616895
kerstin.alstrom@falkoping.se

Kerstin är specialpedagog för:
– Bygg- och anläggningsprogrammet
– Ekonomiprogrammet
– El- och energiprogrammet
– Handels- och administrationsprogrammet
– Hälsa, vård & omsorg, Gysär
– Individuella programmet, Gysär

 
Pernilla Eklöf
0515-88 61 53
pernilla.eklof@falkoping.se

Pernilla är specialpedagog för:
– Industriprogrammet
– Naturvetenskapligaprogrammet
– Teknikprogrammet
– Träteknik
– Vård- och omsorgsprogrammet

Skolsköterska och Skolläkare

Skolhälsans mål är att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor.
Vi erbjuder hälsobesök vilket innefattar hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser.

Ulla Wilsson
0515-88 60 17
ulla.wilsson@falkoping.se

– Barn- och fritidsprogrammet
– Bygg- och anläggningsprogrammet
– El- och energiprogrammet
– Estetiskaprogrammet
– Fordon- och transportprogrammet
– Hälsa, vård & omsorg, Gysär
– Individuella programmet, Gysär
– Samhällsprogrammet
– Vård- och omsorgsprogrammet

 

Anne-Lie Westin
0515-88 61 13
anne-lie.westin@falkoping.se

– Industritekniska programmet – Trä
– Introduktionsprogrammet – IM4
– Natuvetenskapligaprogrammet
– Teknikprogrammet

Susanne Karlsson
0515-88 62 07
susanne.karlsson@falkoping.se

– Introduktionsprogrammet – IM-språk
– Ekonomiprogrammet
– Handels-och administrationsprogrammet

 

Skolläkare Kjell Björklund kontaktas via skolsköterskorna.

Skolkurator

Skolkuratorn – En levande länk
Ållebergsgymnasiet har tre skolkuratorer som alltid finns tillgängliga för att aktivt stötta och hjälpa våra elever.
Råd och stöd. Vi kan även arbeta med grupper och medverkar till exempel i arbetet med olika handlingsplaner.

Boel Gustafsson – Socionom
Finns på skolan alla vardagar 8.00-17.00
0730-23 38 71
boel.gustafsson@falkoping.se

Boel är kurator för:
– Barn- och fritidsprogrammet
– Estetiska programmet
– Samhällsvetenskapsprogrammet
– Fordon- och transportprogrammet
– Gysär 4-års programmet

 

Lena Davet – Socialpsykolog
Finns på skolan alla vardagar
0705-84 84 40
lena.davet@edu.falkoping.se

Lena är kurator för:
– Bygg- och anläggningsprogrammet
– Ekonomiprogrammet
– El- och energiprogrammet
– Handels- och administrationsprogrammet
– IM4

Karin Gustafsson – Socionom
0725-69 72 13
karin.k.gustafsson@falkoping.se

Karin är kurator för:
– IM spr

Liselott Persson – Socionom
0515-88 60 96
liselott.persson@falkoping.se

Liselott är kurator för:
-Naturvetenskapsprogrammet
-Teknikprogrammet
-Industritekniska programmet -Träteknik
-Vård- och omsorgsprogrammet

Per Larsson – Socionom
0515-88 60 38
per.larsson@falkoping.se

Per är kurator för:
-IM4