Kommunalt aktivitetsansvar (uppföljningsansvar)

 Kommunalt aktivitetsansvar – KAA

Kommunens aktivitetsansvar finns till för ungdomar mellan 16-20 år som inte har påbörjat eller fullföljt ett gymnasieprogram. För att omfattas av aktivitetsansvaret är ungdomen 

  • 16 – 20 år
  • Folkbokförd i Falköpings kommun
  • Har fullgjort sin skolplikt
  • Ej påbörjat eller fullföljt nationellt gymnasieprogram 

Aktivitesansvarig kommer löpande att kontakta ungdomar i syfte att erbjuda lämpliga åtgärder. Det går även att kontakta ansvariga på egen hand. 

 
 

Carin Karlsson
0515 – 88 62 96

carin.karlsson@falkoping.se

 

Sofia Wallin
0515 – 88 60 97

sofia.wallin@falkoping.se