Kommunalt aktivitetsansvar (uppföljningsansvar)

Är du under 20 år och inte går på gymnasiet eller slutfört gymnasiet med studiebevis så har kommunen ansvar för att hålla kontakt med dig och erbjuda dig lämpliga individuella åtgärder.
Om du har valt att inte studera på gymnasiet eller om du har avbrutit dina gymnasiestudier kommer du att bli kontaktad av Carin Karlsson, aktivitetsansvarig i Falköpings kommun.

Carins uppgift är att stötta dig så att du kommer vidare i livet, till ett eget arbete och egen försörjning.
Via henne kan du få hjälp med:
– kontakt till studie- och yrkesvägledare
– att söka arbete
– information och stöd i att skaffa praktik
– personlig coachning genom individuella samtal som syftar till att du ska hitta din drivkraft, orka ta egna initiativ, finna dina mål och vad du vill göra i livet
– att följa med till myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen och till olika vårdinrättningar

Kartläggning av nuläge och framtidsdrömmar
Du kan ha personliga möten, prata i telefon eller maila med Carin. Ni kommer att prata om vad som lett fram till den nuvarande situationen och vad du har för tankar och drömmar om din framtid.

Lagstyrt stöd
Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år är lagstadgat. Av paragraf 9 i Skollagens 29 kapitel framgår det att:
”En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som inte fullgjort sin utbildning på nationellt eller specialutformat program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.”

 

Carin Karlsson
0515 – 88 62 96

carin.karlsson@falkoping.se

Kommunalt aktivitetsansvar