Administrativ personal

Annica Karlsson
0515-88 60 03
annica.karlsson@falkoping.se

Receptionen i A-huset
Gymnasieelevernas resor
CSN-rapporter
Prövning

Anmälan till prövning – blankett

Information elevresor

 

Birgitta Fridolfsson
0515-88 60 07
birgitta.fridolfsson@falkoping.se

Receptionen i A-huset
Elevskåp
Interninfo

 

Helen Dahlstrand
0515-88 62 00
helen.dahlstrand@falkoping.se

Personal- och lönefrågor
Ansökningar inackorderingstillägg

Inackorderingsblankett

Birgitta Hermansson
0515-88 60 01
birgitta.hermansson@falkoping.se

Ekonomihantering
Elev- och betygsregistrering

 

 Christer Larsson
0515 – 88 60 08
christer.ke.larsson@falkoping.se

Intendent

 

Thomas Silvennoinen
0515-88 62 99
thomas.silvennoinen@edu.falkoping.se

Service av personliga datorer (1:1-datorer)
It’s Learning