Introduktion – IM4

De elever som inte är behöriga till GY11 bereds plats på introduktionsprogrammet,

som ersätter det individuella programmet (IV) för de som inte är behöriga till ett nationellt program. De fem programmen är: preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ & språkintroduktion.

Vad vi gör

Introduktionsprogram ska göra eleverna behöriga till utbildning inom ett nationellt program, förberedda för arbetsmarknaden eller annan utbildning.
Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får man ett studiebevis.
Programmet vänder sig till dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. Syftet med utbildningen är att förbereda dig för fortsatta studier eller underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden. Tillsammans upprättar vi en individuell studieplan som styr inriktningen och innehållet på ditt introduktionsprogram
Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet.
För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

adobe-pdf-icon-logo-vector-011-svart

Programsamordnare

Susanne Albo
susanne.albo@edu.falkoping.se
0515886191

 

SYV

Vakant