Individuella program (IAIND)

Individuella programmet finns för dig som behöver en utbildning anpassad efter just dina förutsättningar.


Här ska du få stimulans och växa med uppgifterna samt möjlighet att tillämpa och utveckla dina kunskaper.

Vad vi gör

Ett individuellt program är en fyraårig utbildning inom gymnasiesärskolan där du läser ämnesområden istället för kurser. Det finns sex stycken ämnesområden: estetisk verksamhet, språk och kommunikation, hem- och konsumentkunskap, natur och miljö, individ och samhälle samt idrott och hälsa.

Vi strävar efter att undervisningen ska upplevas som meningsfull, begriplig och hanterbar, därför arbetar vi till stor del tematiskt för att du ska få möjlighet att lära i ett sammanhang. Ofta görs läromedel här på skolan för att kunna möta dina intressen och behov.Alternativ och kompletterande kommunikation används i olika former i undervisningen för att göra läromedel, information och samspel med andra tillgängligt för alla: bildstöd, tecken som stöd och olika samtalsapparater är exempel på detta. Hos oss har du också tillgång till iPad och dator som ett naturligt inslag i vardagen.

Vi har en hög personaltäthet vilket innebär att du följs av en lärare eller en elevassistent under hela din skoldag. På individuella programmet ska du ges möjlighet att tillägna dig kunskaper du kan använda i samhällsliv, arbetsliv, fortsatta studier samt vardagsliv. 

Vill du veta mer om individuella program och gymnasiesärskolan på Ållebergsgymnasiet?
Läs om gymnasiesärskolan på Skolverket
Se filmer om matematik på gymnasiesärskolan, som spelats in på Ållebergsgymnasiet 

Programsamordnare

Linda Bergström
0515-88 6105
linda.bergstrom@edu.falkoping.se

 

SYV

Vakant