Hälsa, vård och omsorgsprogrammet (HOHAL) (Gysär)

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program

 

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling.

 

Vad vi gör

Här får du lära dig om kroppen och olika människors behov av omsorg och vård samt aktiviteter för både barn och äldre. Utbildningen ska också utveckla dina kunskaper om demokratiska värden och om mänskliga rättigheter.

Du ges möjlighet att använda IT och digital teknik för kommunikation och lärande. Utbildningen bidrar till att främja ditt självförtroende, din självständighet och din samarbetsförmåga.

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet.

Vill du arbeta med människor  då är Hälsa, Vård och Omsorgsprogrammet det du ska välja. Inom detta område ser arbetsmarknaden god ut.

 

adobe-pdf-icon-logo-vector-011-svart

Programsamordnare

Lise-lotte Högberg
lise-lotte.hogberg@edu.falkoping.se
0515-88 62 90 

Eva Lindqvist 
0515-886242

SYV

Sandra Käck Jansson
sandra.kack@edu.falkoping.se
0515-88 63 19