Estetiska programmet (ES)

Kreativa utmaningar, skapande och samarbete

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Det betyder att du förbereds för fortsatta studier på högskole- och universitetsnivå. Programmet ger dig en bred praktisk och teoretisk grund med möjlighet till utveckling inom både konstnärliga och andra områden. Under utbildningen får samtliga elever låna en dator (MacBookPro) och vi satsar årligen på att gemensamt genomföra en större scenisk produktion. Du väljer en av följande tre inriktningar där du får möjlighet till fördjupning.

Inriktningar

 Musik

När du väljer musik får du enskild undervisning i två instrument. Vi arbetar ofta i mindre grupper men även ämnes- och årskursövergripande för att ge dig förutsättningar att utvecklas individuellt och tillsammans med andra. Ämnen som ensemble, kör, gehörs- och musiklära, musikproduktion och estetisk kommunikation mynnar ut i studioproduktioner, konserter och shower i olika format.

 Estetik och media

Denna inriktning ger kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv och utvecklar förmågan att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Du får uppleva och tolka olika digitala uttryck, använda och skapa digitala produkter.

 Bild och form

Denna inriktning ger kunskaper i två- och tredimensionella bildframställningstekniker samt utvecklar din förmåga att kommunicera visuellt. Du får kunskaper om det breda bildområdet, både digitalt och analogt, och du får möjlighet att kombinera många olika uttryck och tekniker.

                                                                                                                                                                                                 

Programsamordnare


Mats Werner

mats.werner@edu.falkoping.se 
070-3199601

SYV


Anna Sandén  
anna.sanden@falkoping.se
0515 – 88 62 98

 

 

Lärare på programmet


Jenny Tidquist Karlsson

Piano, kör, estetisk kommunikation
jenny.tidquistkarlsson@falkoping.se
0515-88 54 83, 0703-77 88 44

Mats Werner
Programsamordnare, slagverk, ensemble, estetisk kommunikation
mats.werner@edu.falkoping.se 
0515-88 54 83, 070-3199601

Sara Brengesjö
Kreativ samordnare, sång, kör, estetisk kommunikation, religion
sara.brengesjo@falkoping.se

Lasse Blomqvist
Gitarr, flöjt, kör, ensemble, konstarterna och samhället, historia
lars.blomqvist@falkoping.se

Conny Larsson
Saxofon, ensemble, gehörs- & musiklära, musikproduktion
conny.larsson@edu.falkoping.se

Andree Theander
Elgitarr, elbas, gehörs- & musiklära, musikproduktion
andree.theander@falkoping.se

Tobias Fläring
Svenska, engelska
tobias.flaring@edu.falkoping.se

Jenny Berggren
Fotografisk bild, digitalt skapande
jenny.berggren@edu.falkoping.se

Staffan Nilsson
Digitalt skapande
staffan.nilsson@edu.falkoping.se

Josefin Eklund
Dans
josefin.eklund@edu.falkoping.se