Biblioteket

biblioteket

Ållebergsgymnasiets bibliotek

Du kan låna en dator, skriva ut skolarbeten, använda scanner och kopiera.

 Biblioteket har böcker, dagstidningar, tidskrifter, databaser och elevdatorer för informationssökning. Vi har även två välutrustade grupprum som är bokningsbara.

 Det finns tillgång till bibliotekarier på skoltid.

 Vi har också bokprat och ger boktips i biblioteket.

 Biblioteket är en mötesplats för elever och personal och vi anordnar även evenemang såsom författarbesök och filmquiz.

Kolla dina lån!

Du kan med hjälp av bibliotekskatalogen se vilka böcker du har hemma, samt vilket datum böckerna ska återlämnas. Du kan också göra ett omlån om du behöver ha dina böcker lite längre.

Inläst material

För elever med läs- och skrivsvårigheter finns inläst material och möjligheter att få hjälp med anpassade medier i biblioteket. Sök gärna själv i Legimus katalog eller kom in med dina önskemål till oss på biblioteket.

Klicka HÄR för att ladda ner användaravtal för låntagare under 18 år.

Boka  Infosök/Bibliotekarie

Boka Bibliotekarie är en tjänst som är till för att du som elev eller lärare ska kunna få tips och råd i informationssökning och i användandet av bibliotekets resurser.
Tack vare tjänsten kan du bättre planera din tid och ditt arbete i lugn och ro, samt få hjälp med frågor som kräver mer omfattande sökningar.

Boka in en tid via e-post, eller kontakta oss på biblioteket

Anna Kyloff
anna.kyloff@falkoping.se
Telefon: 0515-88 62 03