Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Vill du skapa upplevelser, leda grupper och hjälpa andra att utvecklas?


Är du intresserad av att jobba med människor? Är idrott ditt stora intresse? Då är Barn- och fritidsprogrammet på Ållebergsgymnasiet något för dig! På det här programmet förbereds du för ett yrke där människors fritid och hälsa är i centrum. Du får en praktisk och teoretisk grund för att kunna leda och organisera idrottsaktiviteter/pedagogiska aktiviteter av olika slag. 15 veckors APL är en bra förberedelse inför kommande arbetsliv.

Vad vi gör

Här får du utveckla dina kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Vi jobbar med både vänster och höger hjärnhalva när vi lär oss. Kommunikation, samarbete och problemlösning är viktiga inslag under alla tre åren. Du kommer få många tillfällen att öva dig och utvecklas i din ledarroll på båda inriktningarna. Vi samverkar både inom programmet, med andra program och med externa verksamheter. Detta för att du ska vara så väl förberedd som möjligt, för såväl fortsatta studier som för ett arbete inom något av dessa områden och med olika målgrupper.

Pedagogiskt arbete

På det här programmet utvecklas du både teoretiskt och praktiskt på olika sätt, med människor i olika åldrar. Du förbereds för ett yrke där lärande, ledarskap och människors välbefinnande är i centrum. Du får en praktisk och teoretisk grund för att kunna arbeta med människor i olika åldrar. De grundläggande kurserna innehåller ämnen som psykologi, pedagogik och sociologi. Detta byggs sedan på med kurser om barns utveckling och pedagogisk verksamhet, specialpedagogik och skapande verksamhet mm. Du får också träna din ledarskapsförmåga och praktiskt delta i arbete med människor. Väljer du denna inriktning är du utbildad Barnskötare när du är klar.

Fritid och Hälsa – Idrottsprofil

Här kommer du utvecklas både teoretiskt och praktiskt inom friskvård och hälsa på olika sätt med människor i olika åldrar. På det här programmet förbereds du för ett yrke där människors fritid, idrott och hälsa är i centrum. Du får en praktisk och teoretisk grund för att kunna leda och organisera idrottsaktiviteter av olika slag. De grundläggande kurserna innehåller ämnen som psykologi, pedagogik, fritisvetenskap och sociologi. Detta byggs sedan på med kurser i träningslära, kost, idrott och ledarskap. Du får också träna din ledarskapsförmåga och delta i praktiskt arbete med idrotts- och fritidsverksamheter och arbete med andra människor.

adobe-pdf-icon-logo-vector-011-svart

Programsamordnare

Niclas Uvesten
Niclas.Uvesten@edu.falkoping.se 
0515 – 88 61 88

Malin Fogelström Nilsson
malin.fogelstrom@falkoping.se
0515 – 88 60 82

SYV

Anna Sandén 
anna.sanden@falkoping.se
0515 – 88 62 98